Egzamin magisterski

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego na kierunku Informatyka reguluje uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Pytania egzaminacyjne dostępne są w systemie MGR

Data opublikowania: 23.01.2015
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz