Egzamin magisterski

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego na kierunku Informatyka reguluje uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Z powodu (definitywnej) awarii systemu MGR odbiór pytań do egzaminu magisterskiego odbywał się będzie w Sekretariacie dydaktycznym od 21 maja 2018r. Zwracam uwagę, że w tym roku zestaw pytań składa się z Pytań podstawowych (obowiązkowych dla wszystkich) oraz co najmniej pięciu pytań z przedmiotów z drugiego stopnia informatyki. Dodatkowo recenzenci mogą również podawać własne pytania (spoza listy).

Published Date: 23.01.2015
Published by: Krzysztof Bartosz