Egzamin magisterski

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego na kierunku Informatyka reguluje uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Pytania egzaminacyjne dostępne są w systemie MGR

Published Date: 23.01.2015
Published by: Krzysztof Bartosz