Egzamin magisterski

Zasady przeprowadzania egzaminu magisterskiego na kierunku Informatyka reguluje uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

 

Harmonogram czynności związanych z obroną prac magisterskich

w roku akademickim  2018/19

 

Termin

Etap

Opis

do 09.11.2018

Studenci drugiego roku magisterskich studiów stacjonarnych wybierają promotora pracy magisterskiej

Student musi zgłosić się do wybranej osoby osobiście i uzyskać jej pisemną zgodę na pisanie pracy

Do 16.11.2018

Studenci donoszą do Sekretariatu podpisany przez wybranego promotora formularz, na podstawie, którego sekretariat zapisuje ich na przedmiot „Konsultacje magisterskie” do wybranego promotora

Maksymalna liczba magistrantów - 6 osób

 

do 28.02.2019

Ustalenie ostatecznego tematu pracy magisterskiej

Promotorzy prac przesyłają na adres sekretariatu na ustalonym wzorze formularza:

- ostateczny temat pracy [promotorzy bez habilitacji dodają krótki opis pracy]

 

-  podają trzech proponowanych recenzentów [Jeżeli promotor nie jest pracownikiem samodzielnym, to kandydatami na recenzentów mogą być tylko pracownicy samodzielni]

do 15.03.2019

Zatwierdzanie tematów przez Radę Instytutu.

Rada Instytutu zatwierdza tematy prac magisterskich

do 29.03.2019

Dyrekcja powołuje recenzentów prac magisterskich.

Dyrekcja powołuje recenzentów uwzględniając nazwiska zgłoszonych kandydatów

do 30.04.2019

Recenzenci wyznaczają zakres tematyczny materiału do egzaminu magisterskiego.

Recenzent wybiera pytania:

 

1) Dla kierunku Informatyka: co najmniej 6 pytań spoza „Pytań podstawowych” (obowiązkowych dla wszystkich).

 

2) Dla kierunku Matematyka Komputerowa: 10 – 15 pytań z zestawu pytań przygotowanego dla tego kierunku

 

Zwracam uwagę, że w tym roku zestaw pytań składa się z Pytań podstawowych (obowiązkowych dla wszystkich) oraz co najmniej pięciu pytań z przedmiotów z drugiego stopnia informatyki. Dodatkowo recenzenci mogą również podawać własne pytania (spoza listy).

Published Date: 23.01.2015
Published by: Krzysztof Bartosz