Zakład Matematyki Dyskretnej

Seminaria

  1. Seminarium Zakładu Matematyki Dyskretnej
    czwartek 10:00-11:30
    sala 1086

Skład

Kierownik

dr hab. Adam Roman

Profesorowie

  1. dr hab., prof. UJ Wit Foryś

Adiunkci

  1. dr hab. Adam Roman
  2. dr Jakub Zygadło

Starsi wykładowcy

  1. dr Sławomir Bakalarski
  2. dr Włodzimierz Moczurad

Asystenci

1. mgr Artur Polański

Zobacz również Zobacz również