Studia Podyplomowe Programowanie Urządzeń Mobilnych, Program Studiów (od roku akademickiego 2017/2018)

RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Zasadnicza część studiów obejmuje programowanie na kilku najpopularniejszych platformach sprzętowo-programowych dla urządzeń mobilnych, takich jak: 

 • Android (Java), 
 • Apple iOS (Objective-C). 

Zajęcia z programowania na konkretnych platformach będą poprzedzone zajęciami poświęconymi praktycznym aspektom programowania obiektowego w wymienionych językach programowania. Ponadto na zajęciach objaśniane będą najważniejsze technologie wykorzystywane w urządzeniach mobilnych (sieci komórkowe GSM, UMTS, GPRS, EDGE, HSPA, LTE, technologia Bluetooth, sieci WiFi, GPS).

Program studiów obejmuje:

 1. Programowanie (45h wykład + 30h konwersatorium)
 2. Technologie bezprzewodowe (10h wykład)
 3. Programowanie w systemie Android (30h wykład + 35h konwersatorium)
 4. Programowanie w systemie Apple iOS (30h wykład + 35h konwersatorium)
 5. Projekt indywidualny (5h wykład + 10h konwersatorium)

Opis przedmiotów

Programowanie

 • wstęp do programowania
 • algorytmy i struktury danych
 • programowanie obiektowe
 • wzorce projektowe
 • wprowadzenie do programowania urządzeń mobilnych
 • uniwersalne platformy i metody tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne działające pod różnymi systemami operacyjnymi (np. Xamarin, Cordova)

Technologie bezprzewodowe

 • technologie sieci komórkowych
 • przesyłanie danych w sieciach komórkowych
 • bluetooth, profile
 • GPS
 • sieci WiFi,
 • szyfrowanie, funkcje skrótu, podpisy cyfrowe, bezpieczne protokoły
 • mobilne sieci IP

Programowanie w systemie Android

Podstawy programowania z wykorzystaniem Android SDK:

 • architektura systemu
 • podstawowe narzędzia deweloperskie dla Android SDK
 • architektura aplikacji Android SDK
 • model obsługi zdarzeń
 • zasoby aplikacji i lokalizacja
 • tworzenie graficznego interfejsu użytkownika
 • wielowątkowość w aplikacjach Android SDK
 

Zastosowania Android SDK:

 • łączność sieciowa w aplikacjach - klient http, REST, wykorzystanie JSON
 • korzystanie z sensorów
 • aplikacje obsługujące telefonię
 • wykorzystanie baz danych w aplikacjach Android SDK
 • korzystanie z interfejsu Google Maps
 • multimedia – wykorzystanie filmów, obrazów i dźwięku
 • testowanie aplikacji Android SDK
 • bezpieczeństwo aplikacji w systemie Android

Programowanie w systemie Apple iOS

 • podstawy programowania w języku Objective-C
 • programowanie w języku Swift
 • środowisko Xcode
 • wzorzec MVC w systemie iOS
 • target-action, delegate, data source
 • podstawowe biblioteki
 • storyboard, IBOutlets
 • podstawowe kontrolery widoków
 • przejścia między scenami (segues), przekazywanie danych
 • tworzenie własnych widoków
 • rozpoznawanie i obsługa gestów
 • autolayout i adaptive layout (traits collection)
 • obsługa czujników (geolokalizacja, żyroskop, akcelerometr)
 • kamera i aparat fotograficzny
 • wielowątkowość z wykorzystaniem kolejek
 • łączność sieciowa w aplikacjach
 • podstawy Core Data
 • internacjonalizacja i lokalizacja
 • testowanie aplikacji

Projekt indywidualny

 • przygotowanie dokumentu projektu technicznego
 • zarządzanie wersjami na przykładzie SVN
 • zarządzanie projektem na przykładzie Redmine
 • przygotowanie projektu na urządzenia mobilne