Program studiów „Informatyka dla nauczycieli"

szkoły podstawowe i gimnazjum

(II i III etap edukacyjny)

szkoły ponadgimnazjalne

(IV etap edukacyjny)

semestr pierwszy i drugi

(przed podziałem na specjalizacje)

Podstawowe narzędzia informatyki

Elementy algorytmiki

Podstawowe narzędzia programisty

Podstawy projektowania baz danych

Elementy technologii informacyjnej i medialnej

Dydaktyka informatyki i reforma edukacji

Sieci komputerowe

                        Przedmiot do wyboru:

Grafika komputerowa

Podstawy programowania obiektowego w Javie

semestr trzeci

Metodyka i elementy e-nauczania

Podstawy projektowania stron WWW

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna

Podstawowe narzędzia programowania dla Internetu

Użytkowanie i administracja systemu operacyjnego Linux

Praktyka dydaktyczna

 

  

Istnieje również możliwość realizacji obu ścieżek programowych.

Zaliczenia przedmiotów odbywają się na podstawie indywidualnych projektów, z wyjątkiem dwóch przedmiotów ,,Podstawowych narzędzi informatyki" oraz ,,Elementów technologii informacyjnej i medialnej", z których obowiązuje egzamin praktyczny.

Łączna liczba zajęć (wykładów i ćwiczeń) odbywanych przez studentów podczas studiów wynosi 350 godzin oraz 60 godzin praktyki dydaktycznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MNiSW z dnia 17.01.2012 program tych studiów spełnia standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i obejmuje przygotowanie  do nauczania informatyki w szkole.