Zgłaszanie akcesu do programu DREAMSPARK (dawniej MSDNAA).

W celu uzyskania dostępu do programu należy wysłać mail z konta INSTYTUTOWEGO (nie może to być konto UJ, GMAIL, itp) na adres: msdn@ii.uj.edu.pl

Data opublikowania: 10.12.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz