Konkurs stypendialny 2013

Zarząd Fundacji Crescendum Est - Polonia uprzejmie zawiadamia, że Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 9/R/2013 w dniu 10 października 2013 roku o otwarciu XVIII Konkursu o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia.

Stypendia przyznawane przez naszą Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia młodych ludzi, będących obywatelami polskimi, posiadającymi w Polsce stałe miejsce zamieszkania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia w ramach XVIII Konkursu o stypendium jest złożenie do 31 grudnia 2013 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników pod adresem Biura Zarządu Fundacji:

Fundacja Crescendum Est - Polonia
Al. J. Ch. Szucha 9
00-580 Warszawa

Nowy kwestionariusz wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Dokumenty portalu Fundacji.

Informuję, że umowa o stypendium podpisywana z laureatami Konkursu przewiduje zobowiązanie zwycięzcy do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przepracowanie co najmniej 5 lat. Gwarancją wypełnienia tego zobowiązania jest podpis na wekslu "in blanco". W przypadku nie wykonania tego postanowienia, stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.

Uprzejmie zapraszam wybitnych studentów i młodych absolwentów do udziału w XVII Konkursie o stypendium Fundacji Crescendum Est - Polonia. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi około 15 kwietnia 2014 roku.
 

Prezes Zarządu Fundacji
Krzysztof Laskowski

Data opublikowania: 18.11.2013
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz