Zaproszenie do udzialu w konkursie Maestro 3 w KOS

Szanowni Państwo, Katedra Teorii Optymalizacji i Sterowania Uniwersytetu Jagiellonskiego ogłasza konkurs na jedno stanowisko badawcze dla studenta studiów drugiego stopnia matematyki lub informatyki lub kierunkow pokrewnych w projekcie Maestro 3 pt. " Układy nieliniowe w matematycznej teorii mechaniki kontaktowej". Wynagrodzenie jest platne z funduszy projektu.

Wymagane dokumenty to:
1. podanie
2. CV z listą publikacji
3. list motywacyjny
4. odpis dyplomu studiów I stopnia
5. oceny ze studiów
6. dodatkowe informacje (opcjonalnie).

Dokumenty w języku angielskim w formacie pdf
mozna skladac na adres: Kos_Maestro@ii.uj.edu.pl
do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku oraz
na stronie projektu: http://kos.ii.uj.edu.pl/maestro/

Serdecznie zapraszamy,

Stanisław Migórski
Kierownik Projektu Maestro 3

Data opublikowania: 23.05.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz