Informacje ogólne

Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki ds. dydaktycznych i kierownik stacjonarnych studiów II stopnia

dr Sławomir Bakalarski

telefon      (+48 12) 664-7545
e-mail       Slawomir.Bakalarski@uj.edu.pl
pokój        2144