Program MOST

Zapraszamy do udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST". Nabór na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 potrwa od 15 kwietnia do 15 maja 2017. Szczegółowe informacje na temat uczelni, do których można wyjechać oraz procesu rekrutacji znajdują się na stronie most.amu.edu.pl i https://www.facebook.com/programmost2000.

Koordynator Programu MOST na UJ:

Magdalena Kędziora

Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

ul. Gołębia 24, pok. 17

31-007 Kraków

tel. (+48 12) 663 39 53

fax (+48 12) 628 56 10

Koordynator programu w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej:

Aleksandra Cyran
Sekretariat dydaktyczny – pokój 1138
e-mail: aleksandra.cyran@ii.uj.edu.pl
 

 

 

Data opublikowania: 15.04.2014
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz