Bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyjątkiem CM UJ) na bezpłatne warsztaty, kursy i wizyty studyjne podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.
Rejestracja żetonowa na zajęcia realizowane w ramach w projektu rozpocznie się 1 października 2017 przez system USOSweb
Oferujemy:
•    Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
•    Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
•    Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
•    Warsztaty z przedsiębiorczości
•    Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych
Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

Data opublikowania: 03.10.2017
Osoba publikująca: Krzysztof Bartosz