Lista przedmiotów specjalistycznych dla kierunku Matematyka Komputerowa

Przedmioty fakultatywne

Dowolny z przedmiotów oferowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ, który nie jest przedmiotem obowiązkowym na I i II stopniu MK, może być przedmiotem fakultatywnym.

Wybór przedmiotu fakultatywnego spoza oferty Wydziału jest możliwy za zgodą Dyrekcji IIiMK po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

W wyjątkowych sytuacjach na II stopniu MK wybór przedmiotu obowiązkowego z I stopnia jest możliwy za zgodą Dyrekcji IIiMK po zasięgnięciu opinii kierownika studiów.

Przedmioty specjalistyczne

Spośród przedmiotów fakultatywnych wybrane przedmioty oznacza się jako przedmioty sepcjalistyczne, z podziałem na przedmioty matematyczne i informatyczne.

Od rekrutacji 2014/15 student jest zobowiązany w ramach bloków przedmiotów fakultatywnych do zaliczenia

 • na studiach I stopnia co najmniej czterech przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i co najmniej dwóch matematycznych.
 • na studiach II stopnia co najmniej pięciu przedmiotów specjalistycznych w tym co najmniej dwóch informatycznych i jednego matematycznego.

Lista przedmiotów specjalistycznych oferowanych w roku 2017/18

Matematyczne

 • Analiza danych
 • Analiza formalna i funkcje analityczne
 • Analiza funkcjonalna
 • Applied Ordinary Differential Equations
 • Approximation Theory
 • Ewolucyjna teoria gier
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Foundations of Algebraic Topology 2
 • Geometria obliczeniowa
 • Kody i kaflowania
 • Matematyczne aspekty wyborów
 • Modelowanie matematyczne
 • Modelowanie matematyczne w technice
 • Modele matematyki finansowej
 • Metody optymalizacji
 • Matematyczne podstawy uczenia maszynowego
 • Procesy stochastyczne (Stochastic Processes)
 • Statystyka Bayesowska
 • Teoria języków i automatów
 • Teoria liczb
 • Topological Dynamics and Chaos
 •  

Informatyczne

 • Analiza danych
 • Bazy danych
 • Geometria obliczeniowa
 • Języki programowania do przetwarzania danych
 • Kodowanie informacji
 • Metody optymalizacji
 • Modelowanie obiektowe
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Modelowanie systemów liczących
 • Nauczanie maszynowe
 • Programowanie abstrakcyjne
 • Podstawy systemów sztucznej inteligencji
 • Programowanie funkcyjne
 • Programowanie niskopoziomowe
 • Programowanie współbieżne
 • Programowanie w logice
 • Przetwarzanie grafiki i muzyki Przetwarzanie języka naturalnego.
 • Sieci neuronowe
 • Systemy operacyjne i sieci
 • Teoria informacji
 • Wstęp do środowiska R w finansach i statystyce
 • Wzorce projektowe
 • Zaawansowane wzorce projektowe i architektoniczne

Pełna lista przedmiotów specjalistycznych

Lista przedmiotów specjalistycznych jest modyfikowana w miarę pojawiania się w ofercie Wydziału Matematyki i Informatyki nowych przedmiotów specjalistycznych. Poniższa lista zawiera także przedmioty, które nie są oferowane w bieżącym roku akademickim.  

Matematyczne

 • Analiza danych
  Analiza formalna i funkcje analityczne
 • Applied Ordinary Differential Equations
 • Approximation Theory
 • Ewolucyjna teoria gier
 • Fraktale
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Foundations of Algebraic Topology 2
  Geometria obliczeniowa
 • Interpolacja wielomianowa i jej zastosowania
 • Introduction to Probability and Statistics
 • Jakościowa teoria układów dynamicznych z komputerem
 • Kody i kaflowania
  Matematyczne aspekty wyborów
 • Matematyczne modelowanie i teoria sterowania optymalnego
 • Matematyczne podstawy uczenia maszynowego
 • Metody optymalizacji
 • Modele matematyczne w biologii
 • Modele matematyki finansowej
 • Modelowanie matematyczne
 • Modelowanie matematyczne w technice
 • Procesy stochastyczne (Stochastic processes)
 • Statystyka Bayesowska
  Stosowana algebra liniowa
 • Teoria gier
 • Teoria języków i automatów
 • Teoria liczb
 • Topological dynamics and chaos
 • Zastosowania interpolacji wielomianowej

 

Informatyczne

 • Algorytmiczna teoria gier
 • Analiza danych
 • Bazy danych
 • Computer Methods in Mathematics
 • Geometria obliczeniowa
 • Hurtownie danych i metody eksploracji danych
 • Języki programowania do przetwarzania danych
 • Kodowanie informacji
 • Metody i techniki sztucznej inteligencji
 • Metody optymalizacji
 • Modelowanie obiektowe
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Modelowanie systemów liczących
 • Nauczanie maszynowe
 • Nowoczesne i wydajne obliczenia naukowe i inżynierskie
 • Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych
 • Programowanie abstrakcyjne
 • Podstawy systemów sztucznej inteligencji
 • Programowanie funkcyjne
 • Programowanie niskopoziomowe
 • Programowanie współbieżne
 • Programowanie w logice
 • Przetwarzanie grafiki i muzyki
 • Przetwarzanie języka naturalnego
 • Sieci neuronowe
 • Systemy operacyjne i sieci
 • Teoria informacji
 • Tworzenie pakiety naukowego w R
 • Wstęp do systemów sztucznej inteligencji
 • Wstęp do środowiska R w finansach i statystyce
 • Wzorce projektowe
 • Zaawansowane wzorce projektowe i architektoniczne
 • Zastosowania zaawansowanych systemów AI