Studia podyplomowe w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Rodzaje studiów

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi kształcenie na kierunku informatyka od chwili swego powstania w 1975r. Dbając o atrakcyjną ofertę dydaktyczną w zakresie studiów podyplomowych, Instytut stale uaktualnia nauczane treści, wprowadza nowe studia, poszukuje nowych form nauczania.

W trybie studiów zaocznych Instytut prowadzi aktualnie następujące studia podyplomowe:

oraz studia podyplomowe skierowane w szczególności do nauczycieli:

Studia na specjalnościach: "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" i "Informatyka dla Nauczycieli" trwają 3 semestry, zaś studia dokształcające "Programowanie Urządzeń Mobilnych", "Testowanie Oprogramowania" i "Nowoczesne Techniki Komputerowe" trwają 2 semestry. Od roku akademickiego 2003/2004 w programach studiów podyplomowych nastąpiły istotne zmiany polegające na ich dostosowaniu do aktualnych wymogów akredytacji na kierunku informatyka. Od roku akademickiego 2012/2013 prowadzone są studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych", a program studiów podyplomowych "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" zmodyfikowano. Od roku akademickiego 2015/2016 prowadzone są nowe studia podyplomowe "Testowanie Oprogramowania".

Obecnie Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ prowadzi rekrutację na rok akademicki 2017/2018 na trzy specjalności studiów podyplomowych:

Od roku akademickiego 2016/2017 rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową:

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" zostały uruchomione w październiku 2001 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z elementami zajęć na odległość. Od roku akademickiego 2011/2012 program studiów został zmodyfikowany oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb kandydatów.
Obok tradycyjnych form studiowania (wykłady, zajęcia laboratoryjne) odbywających się podczas dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ, słuchacz dodatkowo uczestniczy w formach nauczania na odległość, takich jak zapytania elektroniczne, konsultacje elektroniczne (forum, chat), tablica ogłoszeń.
W toku studiów słuchacz ma kilkakrotnie możliwość dokonania wyboru przedmiotów. Dzięki temu może dostosować realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uwzględniając dynamikę rozwoju informatyki, program studiów jest często modyfikowany. Obok pracowników Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ zajęcia prowadzą wybitni specjaliści z firm komputerowych (m.in. takich jak Microsoft, Motorola), co gwarantuje bliski kontakt z przemysłem software'owym.

Studia podyplomowe "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" trwają trzy semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Inżynieria Oprogramowania i Narzędzia Biznesu" posiada szeroką wiedzę ze współczesnych dziedzin informatyki i, w zależności od wyboru przedmiotów, jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w dziedzinach takich jak: administracja serwerem (Windows lub UNIX), systemy zarządzania bazami danych, programowanie. Poprzez wybór odpowiednich ścieżek studiowania słuchacz może uczestniczyć w zajęciach stanowiących ważny element przygotowania do egzaminów MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist).

Zasady rekrutacji

 1. Od roku akademickiego 2016/2017 rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rejestracji można dokonać od 1 marca 2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: stosow@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się  na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft).

Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych" zostały uruchomione w październiku 2012 roku, jako jedne z pierwszych w Polsce studiów podyplomowych, kształtujących umiejętność projektowania, implementowania i wdrażania programów na platformy mobilne.
Studia podyplomowe "Programowanie Urządzeń Mobilnych" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40 osób.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów podyplomowych "Programowanie Urządzeń Mobilnych" posiada umiejętność projektowania, tworzenia, uruchamiania i testowania oprogramowania dla urządzeń mobilnych na platformach Android,  Apple iOS.

Zasady rekrutacji

 1. Od roku akademickiego 2016/2017 rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rejestracji można dokonać od 1 marca 2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: mobile@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft). Dla studentów dostępna jest również Wypożyczalnia Urządzeń Mobilnych, wyposażona w urządzenia mobilne z różnymi systemami operacyjnymi, na których można testować oprogramowanie przygotowywane na zaliczenia.

Studia podyplomowe "Testowanie Oprogramowania"

Informacje ogólne
Studia podyplomowe "Testowanie oprogramowania" powstały w efekcie ścisłej współpracy Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ z grupą doświadczonych praktyków zajmujących się zarządzeniem jakością w projektach software'owych oraz rekrutacją i edukacją testerów oprogramowania, analityków i menadżerów testów. Studia skierowane są do:

 • testerów, inżynierów jakości i innych osób odpowiedzialnych za zapewnianie i kontrolę jakości w projektach software'owych,
 • pozostałych pracowników firm informatycznych
 • wszystkich rozważających wybór nowej ścieżki kariery związanej z profesjonalnym zapewnianiem jakości oprogramowania.

Studia skierowane są zarówno do osób posiadających wykształcenie ścisłe/techniczne, jak i osób o innym profilu wykształcenia. Poziom zaawansowania prezentowanych zagadnień będzie dostosowany do poziomu zaawansowania słuchaczy.

Studia podyplomowe "Testowanie oprogramowania" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 30 osób. Koszt całych studiów (2 semestry) wynosi 6000 PLN.

Szczegółowe informacje o studiach

Sylwetka absolwenta
Absolwent ma wiedzę w zakresie podstaw testowania i zapewniania jakości oprogramowania. Zna i rozumie potrzebę wdrożenia procesu testowego w firmie. Ma wiedzę w zakresie technik projektowania testów oraz zarządzania procesem testowym. Zna i rozumie potrzebę (sensownego) dokumentowania procesu testowego. Ma wiedzę w zakresie automatyzacji testów.

Absolwent potrafi projektować, implementować i wykonywać efektywne przypadki testowe. Jest w stanie profesjonalnie analizować wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne pod kątem defektów. Potrafi opracować plan testów dostosowany zarówno do projektu testowego jak i procesu wytwarzania oprogramowania. Potrafi ocenić opłacalność automatyzacji testów w organizacji. Umie zautomatyzować testy nadające się do automatyzacji. Potrafi zaplanować, przygotować i skonfigurować środowisko testowe, przeprowadzać nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesu testowego oraz zarządzać zespołem testerów w organizacji. Potrafi efektywnie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami w projekcie.

Zasady rekrutacji

 1. Od roku akademickiego 2016/2017 rekrutacja kandydatów odbywa się przez system ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) http://www.erk.uj.edu.pl
 2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. Rejestracji można dokonać od 1 marca 2018r.

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej
Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji DreamSpark firmy Microsoft). Dla studentów dostępna jest również Wypożyczalnia Urządzeń Mobilnych, wyposażona w urządzenia mobilne z różnymi systemami operacyjnymi, na których można testować oprogramowanie przygotowywane na zaliczenia.

Patronem merytorycznym i medialnym studiów jest portal testerzy.pl.

Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli"

Informacje ogólne

Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" są przeznaczone dla nauczycieli, jak i innych kandydatów chcących doskonalić umiejętności nauczania informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjum bądź w szkołach ponadgimnazjalnych.

Studia podyplomowe "Informatyka dla nauczycieli" trwają trzy semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 40.

Szczegółowe informacje o programie

Pierwsze dwa semestry studiów zaliczają nauczyciele wszystkich rodzajów szkół, w trzecim semestrze następuje podział na dwie niezależne ścieżki: ścieżkę dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz ścieżkę dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Liczebność grup w salach komputerowych wynosi do 15 osób, co pozwala zachować wysoki poziom kształcenia.

Organizacja zajęć

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu) oraz dwóch zjazdów tygodniowych (ferie zimowe i pierwszy tydzień wakacji). Są one prowadzone przez najlepszych pracowników Instytutu Informatyki UJ, posiadających doświadczenie dydaktyczne.

Dostępne są dodatkowe formy studiowania poprzez: samodzielny trening w salach komputerowych, dostęp do materiałów dydaktycznych, zamieszczanych na platformie e-learningowej, konsultacje elektroniczne (chat) oraz tworzenie e-nauczania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33
Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: naucz@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej

Podczas studiów każdy ze słuchaczy posiada własne konta (zabezpieczone hasłem), zapewniające dostęp do Internetu oraz zasobów i usług sieci lokalnych Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej, m.in. platform do nauczania na odległość.

Słuchacze studiów podyplomowych mają dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej na równi ze studentami studiów dziennych. Mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft).

Studia podyplomowe "Nowoczesne Techniki Komputerowe"

Informacje ogólne

Studia podyplomowe "Nowoczesne Techniki Komputerowe" są studiami o profilu doskonalącym, skierowanymi do:

 • nauczycieli uczących informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, którzy pragną usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie,
 • nauczycieli wykorzystujących nowoczesne metody przetwarzania i prezentacji informacji jako pomocy dydaktycznej w nauczaniu swojej dziedziny wiedzy, którzy chcieliby wykształcić umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki, wspomagającymi różne dziedziny nauczania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom słuchaczy zostały wprowadzone dwie ścieżki programowe dla nauczycieli uczących informatyki w szkole i dla tych, którzy wykorzystują informatykę w nauczaniu swych przedmiotów. Ponadto każdy student studiów podyplomowych może dostosować realizowany program do swoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Studia podyplomowe "Nowoczesne Techniki Komputerowe" trwają dwa semestry i są płatne, a limit przyjęć wynosi 45.

Szczegółowe informacje o programie

Organizacja zajęć

Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w Instytucie Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ podczas dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele; raz lub dwa razy w miesiącu) oraz jednego zjazdu tygodniowego w trakcie przerwy międzysemestralnej. Są one prowadzone przez najlepszych pracowników Instytutu Informatyki UJ, posiadających doświadczenie dydaktyczne. Zajęcia w pracowniach komputerowych odbywają się w małych grupach 10-15 osobowych, co pozwala zachować wysoki poziom kształcenia.

Dostępne są dodatkowe formy studiowania poprzez: samodzielny trening w salach komputerowych, dostęp do materiałów dydaktycznych, zamieszczanych na platformie e-learningowej, konsultacje elektroniczne (chat) oraz tworzenie e-nauczania.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie:

Sekretariat Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ
30-348 Kraków, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 6, pok. 1138 (I piętro)
tel. 12 664-75-33

Dodatkowe informacje można uzyskać również drogą e-mailową: ntk@ii.uj.edu.pl

Dostęp do zasobów Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej

Podczas studiów każdy ze słuchaczy posiada własne konta, zabezpieczone hasłem. Ćwiczenia laboratoryjne i trening własny odbywają się w salach komputerowych połączonych w sieć; dodatkowo jest możliwość bezpośredniej pracy w sieci UNIX. Zapewniają one bezpośredni dostęp do Internetu oraz zasobów i sieci lokalnych Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej, m.in. platform do nauczania na odległość. Słuchacze studiów podyplomowych na równi ze studentami studiów dziennych mogą korzystać z pracowni komputerowych, studenckiej pracowni tyfloinformatycznej, biblioteki znajdującej się na Wydziale Matematyki i Informatyki, a także z oprogramowania (m.in. z oprogramowania w ramach licencji MSDN AA firmy Microsoft).