Zgłaszanie akcesu do programu DREAMSPARK (dawniej MSDNAA).

W celu uzyskania dostępu do programu należy wysłać mail z konta INSTYTUTOWEGO (nie może to być konto UJ, GMAIL, itp) na adres: msdn@ii.uj.edu.pl

Published Date: 10.12.2014
Published by: Krzysztof Bartosz