Warsztaty i kursy podnoszące kompetencje

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych   studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

na

warsztaty i kursy podnoszące kompetencje

 niezbędne na rynku pracy

Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

 

Wstępna rejestracja osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się w dniach

25.01 – 15.02.2017 przez system USOSweb

https://zapisy.usos.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach, kursach i  wizytach studyjnych jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

 

POWR.03.01.00-00-K435/15-00,

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Published Date: 27.01.2017
Published by: Krzysztof Bartosz