Egzamin z lektoratu

Informacja dla 2-go stopnia INFORMATYKI; rekrutacja od 2015/16.

Wyjaśniając kwestię zasad zaliczenia j. angielskiego informujemy, że mają Państwo zdawać egzamin z lektoratu (samo zaliczenie NIE WYSTARCZY).

Dyrekcja IIiMK

Published Date: 05.12.2016
Published by: Krzysztof Bartosz